Б ъдеще
А мбиция
М ечти
Б лагодарност
И стина
Къде се расте най-добре – 
разбира се в 97 ДГ.
Защото тук имаме приятели добри,
а за нас се грижат лелки и сестри.
И най-важното игрите са сладки,
а часовете толкова кратки.
Освен това имаме режим,
за да знаем кога да се храним,
кога да заспим, да играем, 
и да се веселим!

Целта на екипа на яслена група „Бамби” – мед. сестри Станилова и Костадинова, както и на леля Сиси и леля Галя – пом. възпитателки, педагог Мария Димитровае да се помогне на детето:

  • Да приучи детето да се самообслужва.
  • Да уважава родителите си и тези, които го обичат и се грижат за него.
  • Да бъде благодарно и да се учи да дава, не само да получава.
  • Да обича природата, семейството, традициите.
  • Да се чувства и да бъде здраво, свободно, жизнерадостно, организирано и трудолюбиво.

Дечица сме прекрасни, засмени и добри с всички си играем без кавги и борби.
Дрехите събличаме без много да се маем – чорапи, потник, гащи на кого са? Няма да се питаме, прилежно ги подреждаме и вече знаем моите са тук, а твоите са там.
Да слушаме много не обичаме, но щом сестрите приказки четат няма нищо по – прекрасно да ги слушаме, че с приказките става по – красив денят.
С играчките от вкъщи – до втората. Мамо, куклата ми да завиеш. Татко, камиончето в гаража прибери. В групата прекрасна има толкова игри – кукли, камиончета, коли.

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ДВУСЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

dsc03178-minD86FB308-E899-3C3A-761E-825DED4C5EB5.jpg

dsc03179-minA69AE231-56F4-FBE6-3242-5A29ADF0B158.jpg

dsc04021-minCD2C7A02-BD64-F435-B986-0846144CDFD6.jpg

dsc04022-minB9B13FCB-D548-4930-58C2-4F676D24CA60.jpg

dsc04024-min7A81BECF-776D-734A-0926-88FBD5CA8F8F.jpg

dsc04025-min6A8A6330-B1B6-D0AB-9A40-176C53D8CC86.jpg

dsc04028-minA508AE90-7BF3-32F7-A083-C7707BC4A651.jpg

dsc04026-minF7BB17FB-DDFC-3666-BD55-8A2DEF4EDB22.jpg

dsc04027-min19AEFE6E-1613-E4A4-0131-734C3BAEF2AD.jpg

dsc04029-min74525015-DC03-D452-9D54-2B89FB65CAE8.jpg

dsc04030-minDEBFADC7-F638-D93C-46B1-806BF4C523C4.jpg