М ечти
Е динство
Ч естност
О бич 

П озитивност
У спех
Х уманност
Учителки:
Виктория Христова, Данка Тонева
помощник възпитател  Райка Иванова.
С внимание и обич грижим се за Вашите деца.
Усмивки греят в техните лица.
Играем, учим, пееме, творим и се веселим.
Стремим се всеки ден да почва и завършва с емоционална удовлетвореност от постигнатите резултати.

ПРАВИЛАТА НА НАШАТА ГРУПА

  1. „Добро утро” кажи и леко с главичката кимни!
  2. Не си служи с обиди и с бой – кажи на госпожата за проблема свой!;
  3. Уважавай учителките твои и другите деца – основно правило в детската градина е това!;
  4. На масата културно се храни!;
  5. В стаята не викай и не тичай – тихо думите изричай!
  6. В спалнята не пречи на другите деца, ако не ти се спи – пази им тишина!;
  7. Използвай думите: „Моля”, „Ако обичаш”и „Благодаря”
  8. Не тръгвай без довиждане да кажеш, че си пораснало човече трябва да покажеш!

Растем ние здрави и щастливи в този дом прекрасен !!!
Тези правила тъй лесни, правят дните ни чудесни !!!


img-555fe88959177fe3bd53935e7a67b34e-v55492B69-12DA-1F7F-ADAE-1D35A80DC695.jpg

img-86e015863ffc7c9cbb9ce5b9aa80cf62-v008E95C6-4E84-AFDA-8903-159C789D12B6.jpg

img-0294bd618e29a94f645cdae2db3c0159-v177922C7-A9FE-4A40-B066-4DBF13396F1E.jpg

img-66186ea2a2ac435809dc5c1293989f8f-v4B8BEA3B-4A0F-914A-00E7-2216528419BE.jpg

img-a90d1fb2d03d2b4e2d658c1fc55c3a7d-vB2867AC9-3D93-76F1-5CF0-4E226A7B92E2.jpg

img-afdece60840c5e17a72dff6fcfc08e7c-v2831BE07-5340-5682-90AD-3D06E194C4ED.jpg

img-b785de6dc15ba5730380eb44ba4a8ec4-v55DBED8D-7B3A-8AB3-942C-6119AC9A9D52.jpg

img-e0794c3a3798c5144d197634ae7769d5-v149E43D1-CF28-5F6B-04E8-BDF08FAD88D6.jpg

img-fc58085d6f568aa23e0b6da30c0b0375-v8B1EEB06-AE63-4A71-CD8A-2A8B1FF56C46.jpg

img-24a4ab595d65e9cdadb86766c0e321cd-v08D58423-1307-43E1-2E85-891E3B28E51A.jpg