За децата от група „Калинка” се грижат учителки г-жа Радка Радева и г-ца Цветелина Клинкова с помощник възпитател Марийка Пулийска

 В групата е създадена позитивна социална среда спрямо ценностните ориентири на българската и европейската културна традиция, в която децата растат защитени. Изграден е онзи конфорт на общуване, в който оценяваме и удовлетворяваме потребностите на всяко дете в неговото израстване. Тук ви очаква приказно вълшебство, в което ще откриете едно щастливо и чудесно детство. Децата срещат много красота, доброта, искреност и са заобиколени от обич и топлота.

Децата живеят със своите мечти, изпълвайки сърцата с обич, правейки ги мъдреци.
„ Криле да разтворим с трудностите ще се борим!
С вятъра да полетим – мечтите си да осъществим!!!Наше мото е мисълта на Вл. Леви:
„ Всеки ден на детето да започва с радост и да завършва с мир”
  1. БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ – ЧЕТВЪРТА ГРУПА – 5–6-ГОДИШНИ
  2. СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
  3. Разпределение на педагогическите ситуации по образователни направления
  4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ в УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09. ДО 31.05.
  5. ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ от 31.05. до 14.09.
  6. Правилата на група „Калинка“ при ДГ 97 „Изгрев”
img-52db9d7d283b107d5f326945e00b5f0b-v5EDF25C8-72B1-2CEA-A411-67400126A941.jpg

img-9597d4a90b16637c21f9d4bf9fe663f1-vAFAC7279-2E78-5C23-704C-BD4AA1F41367.jpg

img-357291a9324fb8c044fc85afcc843068-v-139037EC0-0BCB-CA19-E554-0577FD991206.jpg

img-2ce8054fe3b244e01ed018edc4f6f070-vECB90BC1-7B4C-9AA4-CA72-1C723121C160.jpg

img-b020396d0661ab33988566f5ce285cd6-v86C5541E-7BA4-FCE7-5A77-92D0E7184643.jpg

img-d030a1cca9eba205cffb0cf8416fe716-vC18D2676-04D9-B4DE-4807-5ECA349F6344.jpg

img-9c8a3a8376e04f52c918ee3f2549884c-vFE2A0917-5B95-311B-C896-7B62187129C7.jpg

img-357291a9324fb8c044fc85afcc843068-vBF9D3460-B7EB-704A-8F80-BBB683263CE1.jpg