Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че заплащането на такса за допълнителни дейности , които не са дейност на детска градина се заплащат по график, както следва:

ДатаМясто  Час
от 2 до 10 число на месецаГорни Лозен Централа Сградаот 07:30 до 09:30 ч.
Входиране на документи в администрацията – Всеки денГорни Лозен Централна Сградаот 7:30 до 08:30 ч.