Четвърта възрастова група  „Слънце„ 

За децата от четвърта група „Слънце” се грижат всеотдайно и неуморно:

  • Василка Иванова
  • Катерина Пашеева
  • помощник възпитател Елена Кираджийска.

Група „Слънце” е гостоприемна среда за активност с креативно съдържание, с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост, чувство на съвместност и постигане на положителни резултати.
При организиране всекидневния живот на децата в групата ние предлагаме стимулираща и подкрепяща среда. При нас интерактивните игри и ситуации са водещи. Затова усмивката е наш постоянен спътник.
Педагогическото взаимодействие е насочено към осигуряване комфорта на всяко дете, развитие на детската инициативност, любознателност, самостоятелност и творчество. Всяко дете за нас е самостоятелност. Ние поощряваме сътрудничеството, подкрепата и съвместните преживявания.
Родителите са наши партньори. Ние отчитаме тяхната основна роля за развитие на детето.
При нас е интересно, защото всички заедно празнуваме, организираме изложби и благотворителни изяви, посещаваме забележителности. Така пренасяме усвоените знания и умения в нови ситуации.
При нас е винаги весело и никога скучно!

Правила на група „Слънце“

1. В групата се ходи бавно – не се тича.
2. Говорим тихо – не викаме.
3. Държим се внимателно с другите деца.
4. Пазим и подреждаме играчките си.
5. Пазим тишина и слушаме, когато учителката или друго дете говори.
6. Когато сме седнали на столчетата, ръцете и краката са прибрани.
7. Когато искаш да отговориш, вдигни ръка!
8. Ако са те обидили, не крещи! Напомни на другарчето ти да ти се извини! Използваи вълшебните думички!

Благодаря! Моля! Извинявай!
Тези правила са тъй лесни правят дните ни чудесни

20210219_1131477246E74F-143F-38BB-8292-32D2C5E79813.jpg

20210219_113228C37477C3-76DA-4EF3-D5AA-60AE7893E921.jpg

img-423e7fd8cbd3edf4ddcf738200427255-v0BF907D2-0B21-8B58-7661-FF97538BC4DD.jpg

20210219_11342209B4218E-B291-B654-F4FB-C3AE1C2FD697.jpg

img-a165d6a1eb0ad2b9845e122567c0b807-v54BD3126-4E8A-479E-9F7B-9C4E8005B423.jpg

img-ad77acb55abd355981e08ded1c1030d5-v-1C69C3274-EF13-2610-5221-D9F39B15A214.jpg

img-b8d2004f7d7e7f96346348f3b6572444-v9323BD92-3551-D2BC-D92E-CE84BEACD68C.jpg

img-e97bdf5db80b547913ac7a2511221ccd-vB4DC45A9-2607-8E7F-5FEB-B73942BA8125.jpg

img-e8e368bd19058a33021737e583e790e8-vD9A7244E-2416-6804-9BDB-74551CDB4D1D.jpg

spalno1FA440F9-1B43-6E67-E17C-E3A1EDBDFC37.jpg