През новата учебна година 2023/2024 година, в ДГ № 97 „Изгрев“ , ще бъде реализиран проект на тема „Спортувам като мама и татко!“ по Програма „Спорт за деца и ученици“, подпрограма „Движение и здраве“ на Столична община! В бъдещия проект предвиждаме да изградим детски фитнес център и да отговорим на потребностите на съвременните деца и нуждата от иновативност в заниманията по физическа и спортна дейност, като важен фактор за здравословен начин на живот. През месец септември 2023г. ще направим тръжествено откриване на фитнес центъра , а децата ще имат възможност да се докоснат до уредите, да потренират и подобрят своя тонус, под ръководството на гост-инструктор, който ще запознае децата с безопасността при използването на уредите и ползите за здравето от спортта още в ранна детска възраст!

         Детска градина № 97 „Изгрев“, работи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, като изпълнява дейности по обезпечаване на средствата за такси за детската градина.

         Нашата детска градина участва в европейската схема за предлагане на мляко и млечни продукти, както и плодове към Държавен фонд „Земеделие“.

         Всяка година детската градина изготвя проект във връзка с изпълнение на ПМС № 46, за предоставяне на средства за подпомагане физическата активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност на детската градина.