Детска градина № 97 „Изгрев“, работи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, като изпълнява дейности по обезпечаване на средствата за такси за детската градина.

         Нашата детска градина участва в европейската схема за предлагане на мляко и млечни продукти, както и плодове към Държавен фонд „Земеделие“.

         Всяка година детската градина изготвя проект във връзка с изпълнение на ПМС № 46, за предоставяне на средства за подпомагане физическата активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност на детската градина.