ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

Списък на състава на Обществения съвет към ДГ № 97 „Изгрев“:

1. Светослав Митрев – председател

Членове:

1. Венета Тодорова

2. Елена Вучкова

3. Дияна Георгиева

4. Александра Радева

5. Таня Сиракова

6. Емилия Ценева

7. Росица Асова

8. Силвана Янчева

9. Цветелина Белутова

10. Антония Ангелова

Емилия Василева – ст. експерт „ОКСДС“ на район „Панчарево“ – представител на финансиращия орган

Заседания за учебната 2021/2022 г.:

  • Протокол № 1/18.11.2021 г.
  • Протокол № 2/18.02.2022 г.