Информация от проведен конкурс по документи за избор на изпълнители за ДОД- „Визуални изкуства и логопедична диагностика със социално- рехабилитационна дейност за деца със СОП“

„Детска градина № 97 „Изгрев“ обявява конкурс за избор на изпълнители за допълнителна образователна дейност- „Визуални изкуства и логопедична диагностика със социално-рехабилитационна дейност за деца със СОП“

Информация от проведен конкурс по документи за избор на изпълнители за ДОД – подвижни игри с топка, танци, художествена гимнастика.

„Детска градина № 97 „Изгрев“ обявява конкурс за избор на изпълнители за следните допълнителни образователни дейности – приложно изкуство и английски.“

Обява английски език

Обява приложно изкуство


Протокол английски език

Заповед ДОД Английски език

Протокол приложно изкуство

Заповед ДОД Приложно изкуство