Детската градина 97 “ ИЗГРЕВ“ има дългогодишна история. 

Детска градина № 97 “ Изгрев“ се състои от три съвременно изградени модула в Горни и Долни Лозен, отговарящи на всички санитарно – хигиенни изисквания и условия за ефективно отглеждане, възпитание, обучение и социализация на децата. Детското заведение притежава необходимата предметно-педагогическа среда за пълноценно протичане на образователно-възпитателната работа,  стимулиране на познавателно творческата активност, и формиране на основните компоненти за готовността за училище. съобразена с възрастовите и индивидуални особености за развитие на децата в предучилищното образование. В градината се отглеждат, възпитават и обучават деца от  2  до 7 годишна възраст, в 7 градинки и 2 яслени групи,  от които една маломерна ясла и една маломерна втора група. Безспорно предимство на маломерните групи е малкият брои деца и възможността на персонала за повече внимание и индивидуална работа с  всяко едно дете. Групите носят собствени имена, на любими детски герои, избрани от педагогическата колегия.

Детска градина № 97 „Изгрев“ има дългогодишна история. Открита е като ЦДГ № 80 на 01.09.1977г. В началото функционират 4 възрастови групи в специално построени къщички и кухненски блок в Горни Лозен. През учебната 1979/1980г. се откриват и 2 възрастови групи във филиал Долни Лозен. Така детската градина функционира цели 30 години!

В периода 2007-2010г. се построиха три изцяло нови модула, отговарящи на всички съвременни и здравни изисквания за пълноценен престой на децата. На 17 септември 2007г. тържествено бе открита централна сграда в Горни Лозен от зам. кмета на СО Йорданка Фандъкова и представители на местната и районната администрация. В сградата се помещават две групи, изключително просторни и приветливи, готови да посрещнат новите възпитаници на детската градина.

На 8 април 2010г. отвори врати и новата сграда на филиал в Долни Лозен. Лентата прерязаха министър председателя на Република България – Бойко Борисов и кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. Сградата е изградена с две градински, една яслена група, кухненски блок, голям и просторен физкултурен и музикален салон в едно и кабинети.

На 13 октомври 2010г. е завършен и открит третият последен модул на детската градина в Горни Лозен. В него се помещават две градински групи, музикален и физкултурен салон, кабинети по БАК, БДП, млад изследовател и администрация. Сградата е с оригинална архитектура – проекта кандидатства в конкурса „Сграда на годината за 2011г.“ на откриването бяха кмета на СО Йорданка Фандъкова, както и представители на местната и районната администрация.

С решение на Столичен общински съвет от 3 декември ЦДГ № 80 се преименува в ОДЗ № 97, а през 2016 г. в ДГ № 97 „Изгрев“.

Градината разполага с богата материална база, обширно и озеленено дворно пространство с площадки за игри на открито, интерактивни площадки по безопасност на движението и приложно колоездене и др. През  2019г. са изградени две библиотеки – в основна сграда Горни Лозен и филиал Долни Лозен. Чрез тях ние целим да изградим у децата любов към книгите и интерес към четенето още от ранна детска възраст. Нашите детски библиотеки за кратко време се превърнаха в любимо място, където всяко дете може да усети магията и вълшебството на детската приказка, да влезе в образа на свои любим герои, място за провеждане на различни инициативи, като Седмица на детската книжка „Прозорче към света“ , „Имало едно време……“ мероприятия с родители за включване в Национална кампания в подкрепа на четенето и др.

За децата в ДГ № 97 се грижат висококвалифицирани и мотивирани педагози, грижовни и опитни медицински сестри и мил обслужващ персонал. Работата и усилията на целият ни екип е ориентирана към затвърдяване на детска градина „Изгрев“, като модерна и конкурентноспособна образователна институция, с постоянно обновяваща се материална база, със съвременни и иновативни методи на преподаване и осъществяване на качествена подготовка на бъдещите ученици – градина с традиции и бъдеще!

Целият колектив на ДГ № 97 „Изгрев“ се стреми, децата при нас да се чувстват щастливи, спокойни, защитени и разбрани, прилагайки  устойчиви модели на педагогическо взаимодействие с децата, техните родители и общността. За

Детска градина № 97 “ Изгрев“ се състои от три съвременно изградени модула в Горни и Долни Лозен, отговарящи на всички санитарно – хигиенни изисквания и условия за ефективно отглеждане, възпитание, обучение и социализация на децата. Детското заведение притежава необходимата предметно-педагогическа среда за пълноценно протичане на образователно-възпитателната работа,  стимулиране на познавателно творческата активност, и формиране на основните компоненти за готовността за училище. съобразена с възрастовите и индивидуални особености за развитие на децата в предучилищното образование. В градината се отглеждат, възпитават и обучават деца от  2  до 7 годишна възраст, в 7 градинки и 2 яслени групи,  от които една маломерна ясла и една маломерна втора група. Безспорно предимство на маломерните групи е малкият брои деца и възможността на персонала за повече внимание и индивидуална работа с  всяко едно дете. Групите носят собствени имена, на любими детски герои, избрани от педагогическата колегия.

Детска градина № 97 „Изгрев“ има дългогодишна история. Открита е като ЦДГ № 80 на 01.09.1977г. В началото функционират 4 възрастови групи в специално построени къщички и кухненски блок в Горни Лозен. През учебната 1979/1980г. се откриват и 2 възрастови групи във филиал Долни Лозен. Така детската градина функционира цели 30 години!

В периода 2007-2010г. се построиха три изцяло нови модула, отговарящи на всички съвременни и здравни изисквания за пълноценен престой на децата. На 17 септември 2007г. тържествено бе открита централна сграда в Горни Лозен от зам. кмета на СО Йорданка Фандъкова и представители на местната и районната администрация. В сградата се помещават две групи, изключително просторни и приветливи, готови да посрещнат новите възпитаници на детската градина.

На 8 април 2010г. отвори врати и новата сграда на филиал в Долни Лозен. Лентата прерязаха министър председателя на Република България – Бойко Борисов и кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. Сградата е изградена с две градински, една яслена група, кухненски блок, голям и просторен физкултурен и музикален салон в едно и кабинети.

На 13 октомври 2010г. е завършен и открит третият последен модул на детската градина в Горни Лозен. В него се помещават две градински групи, музикален и физкултурен салон, кабинети по БАК, БДП, млад изследовател и администрация. Сградата е с оригинална архитектура – проекта кандидатства в конкурса „Сграда на годината за 2011г.“ на откриването бяха кмета на СО Йорданка Фандъкова, както и представители на местната и районната администрация.

С решение на Столичен общински съвет от 3 декември ЦДГ № 80 се преименува в ОДЗ № 97, а през 2016 г. в ДГ № 97 „Изгрев“.

Градината разполага с богата материална база, обширно и озеленено дворно пространство с площадки за игри на открито, интерактивни площадки по безопасност на движението и приложно колоездене и др. През  2019г. са изградени две библиотеки – в основна сграда Горни Лозен и филиал Долни Лозен. Чрез тях ние целим да изградим у децата любов към книгите и интерес към четенето още от ранна детска възраст. Нашите детски библиотеки за кратко време се превърнаха в любимо място, където всяко дете може да усети магията и вълшебството на детската приказка, да влезе в образа на свои любим герои, място за провеждане на различни инициативи, като Седмица на детската книжка „Прозорче към света“ , „Имало едно време……“ мероприятия с родители за включване в Национална кампания в подкрепа на четенето и др.

За децата в ДГ № 97 се грижат висококвалифицирани и мотивирани педагози, грижовни и опитни медицински сестри и мил обслужващ персонал. Работата и усилията на целият ни екип е ориентирана към затвърдяване на детска градина „Изгрев“, като модерна и конкурентноспособна образователна институция, с постоянно обновяваща се материална база, със съвременни и иновативни методи на преподаване и осъществяване на качествена подготовка на бъдещите ученици – градина с традиции и бъдеще!

Целият колектив на ДГ № 97 „Изгрев“ се стреми, децата при нас да се чувстват щастливи, спокойни, защитени и разбрани, прилагайки  устойчиви модели на педагогическо взаимодействие с децата, техните родители и общността. За нас ще бъде чест да се грижим за Вашите деца!