Боряна Георгиева – Директор

Административен персонал:

Татяна Кръстева – счетоводител

Калина Радева – ЗАС

Цветелина Клинкова – технически секретар

Педагогически персонал:

Миглена Александрова – психолог

Милена Георгиева – логопед

Ася Иванова – учител

Василка Каракашева – старши учител

Катерина Пашеева – учител

Красимира Петрова – учител

Здравка Харизанова – учител

Анелия Кираджийска – учител

Данка Тонева – старши учител

Виктория Христова – учител

Мариана Стойчева – главен учител

Соня Иванова – учител

Евелина Симеонова – старши учител

Зоя Бояджиева – учител

Диана Василева – старши учител

Радка Радева – учител

Лина Давидова – педагог

Армине Ахегукян – старши учител музика

Непедагогически персонал:

Марийка Пулийска – помощник възпитател

Елена Кираджийска – помощник възпитател

Росица Къшова – помощник възпитател

Райка Иванова – помощник възпитател

Румяна Кираджийска – помощник възпитател

Розалия Илиева – помощник възпитател

Невена Веселинова – помощник възпитател

Галина Гергова – помощник възпитател

Лиляна Ангелова – помощник възпитател

Стефка Николова – помощник възпитател

Валентин Атанасов – шофьор

Сийка Душанова – готвач

Мариана Календерска – работник кухня

Елеонора Иванова – работник кухня

Владислав Атанасов – огняр

Медицински персонал:

Павлинка Георгиева – градинска мед. сестра

Соня Спасикова – градинска мед. сестра

Станка Недялкова – мед. сестра

Стоянка Костадинова – мед. сестра

Ирина Станилова – мед. сестра

Вяра Димитрова – мед. сестра