В ДГ №97 „Изгрев“ организираме различни видове допълнителни дейности, чрез избора на които децата развиват своите заложби, интереси, култура и здраво тяло. Допълнителните дейности по интереси са платена форма на обучение, като записването за тях е по желание и избор на родителя, съобразно интересите и възрастта на детето. Провеждат се съгласно ЗПУО под ръководството на квалифицирани специалисти, избрани чрез конкурс, съгласно Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности, приети с Решение №135 на СОС от 06.04.2017г., и доказали своите качества и компетентност за работа с деца от предучилищна възраст. 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Заниманията по английски език в ДГ 97 се осъществяват от представители на фирма „Ринго2005“ ЕООД. Благодарение на иновативната програма за обучение и качествено преподаване, децата с желание посещават заниманията.
Младите преподаватели се отличават с желание и за самоутвърждаване и професионално отношение. Включването на музикален педагог допринася децата по-бързо да запаметят и разберат различните думи и песнички. Усвояването на английския език в детската градина е издигнато на нов качествен етап в когнитивното развитие на децата.

ФУТБОЛ

ДЮФК Национал (София) е специализиран в ранното обучение по футбол за момчета и момичета. Основната цел на треньорите е да работят за тяхното най-добро личностно и социално развитие, както и за реализацията на спортния им потенциал.

Заниманията се водят от млади, квалифицирани и мотивирани специалисти, завършили НСА и Треньорската школа на БФС. Стремежът на екипа на ДЮФК Национал е да предложи съобразени с възрастта на децата игри, упражнения и тренировки, които да създадат у тях трайно и положителнo отношение към занимания със спорт, за които футболът е празник.

Тази цел се постига чрез използването на комплексна (включваща духа и тялото) методика на тренировки. На първо място – индивидуалното отношение към децата, а след това – груповите и отборни тренировки. Важна цел при работата с децата е да бъде подпомогнато изграждането им като добри, образовани и възпитани млади хора, които да са истински спортсмени, верни приятели и достойни граждани.

ТАНЦИ

„Танцувай с мен” стартира дейността си на територията на град София през 2000-та година като програма за обучение в областта на латиноамериканските танци на деца в предучилищна възраст. Понастоящем школата разгръща дейността си в организиране и провеждане на обучение по танци в столичните детски градини.
Курсът на обучение по танци има за цел развиването на определени двигателни умения и подобряването на музикалната и двигателна култура на децата, отключване на артистичните заложби на детската личност, спомагане процесите на общуване както вътре в групата, така и извън нея. Програмата на обучение в детската градина обединява в едно няколко основни сфери на танцовото изкуство:

  • Модерни танци/модерен балет/
  • Спортни танци/латиноамерикански и стандартни/
  • Мажоретни танци
  • Български народни танци

„Танцувай с мен” обединява усилията на над 25 квалифицирани преподаватели, специалисти в различни сфери на танцовото изкуство. Млад и амбициозен екип, решен да зарази Вашите деца с емоцията на танца, да ги мотивира с грижа и топло приятелско отношение, да ги спечели за магията на голямата сцена.

Традиция са ежегодните годишни концертни издания „Танцувай с мен” , на които децата показват своите умения пред публиката в зала „ВИАС“.

Приложно изкуство

Малките художници обучаващите се по програмите на детско приложно студио „ШАРКАНИЦИ“, успяват чрез различни материали и изобразителни техники да се докоснат по детски до изкуството.

Приобщавайки ги към този цветен и „приказен“  свят те:

  • усвояват познания за цветове, форми и декорации;
  • овладяват основни техники за рисуване, моделиране и колаж;
  • усъвършенстват фината моторика и графичните умения;
  • развиват творческо въображение и естетика, изразявайки себе си, своите идеи, емоции и преживявания.

           И … най-голямата награда е всяка тяхна творба да участва в организираните изложби.

Таксата е за учебен час. Включва обучение и всички професионални материали.

Творбите остават тяхна собственост, което дава възможност да се организира малка арт галерия у дома – своеобразен творчески автограф на детето на тази възраст.

ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ

Екскурзиите в предучилищна възраст дават възможност на децата в естествени условия да наблюдават и опознават природни и обществени явления. По  време на екскурзията до природни обекти се включват песни и игри, които засилват интереса към природата, създават отзивчивост към приятел, укрепват здравето на детето. Впечатленията от екскурзията, съвместните преживявания и донесените материали оставят  траен  и положителен спомен в съзнанието на децата.

ЗИМНИ И ЛЕТНИ ЛАГЕРИ

Зимните и летните лагери са образователна ваканция. Децата придобиват нови умения, научават се да се справят сами с обикновени ежедневни ситуации, създават нови приятелства. По време на зеленото училище децата прекарват повечето време сред природата, разглеждат културни забележителности, научават повече за родината си, което подпомага техното обучение и възпитание в истински важните ценности, които трябва да притежава всеки човек.

СКИ УЧИЛИЩЕ

 Ски училището дава  възможност на детето  да се радва с приятели на планината и да се научи на нови умения, които ще го срещнат с прекрасната природа и ще му дарят здраве и самостоятелност.