Екип: учителки: Анелия Кираджийска и Здравка Харизанова, помощник възпитател …………………………..

„Ний сме група Детелина
първа А в детската градина.
Слънчеви, добри деца
мислим само за игра.
Ний сме умни и сме сладки.
Ний сме пълни със загадки.”

Правила на втора „а“ група „Детелина“

1. Идвайки в детската градина, поздравяваме с „Добро утро“!
2. Докато играем, пазим играчките си!
3. След игра, подреждаме играчките, с които сме си играли!
4. Не се караме, не викаме и не удряме другарчетата си!
5. Ако някой ни обиди, му напомняме да се извини!
6. Докато се храним, пазим тишина.
7. Когато си тръгваме от детската градина, казваме „Довиждане“!