Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина се помещава в 3 специално проектирани и построени за целта сгради, намиращи се една до друга в Горни Лозен и сграда Долни Лозен, които отговарят на нормативните изисквания за възпитание, обучение и отглеждане на деца от предучилищна възраст. Детската градина разполага с 9 възрастови групи, от които една маломерна яслена група и една маломерна градинска група. Разполага с квалифициран персонал, който палага грижи за образованието, възпитанието и социализацията на деца от 2 до 7- годишна възраст. Ние работим в партньорство с родителите и по начин, който е открит и гарантира най-добрите интереси на детето.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Заниманията по английски език в ДГ 97 се осъществяват от представители на фирма „Ринго2005“ ЕООД. Благодарение на иновативната програма за обучение и качествено преподаване, децата с желание посещават заниманията.
Младите преподаватели се отличават с желание и за самоутвърждаване и професионално отношение. Включването на музикален педагог допринася децата по-бързо да запаметят и разберат различните думи и песнички.
Усвояването на английския език в детската градина е издигнато на нов качествен етап в когнитивното развитие на децата.


grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet
slunce sluncet
slunce sluncet

comtechsys

Search