Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина има дългогодишна история. Открита е като ЦДГ №80 на 01.09.1977г. В началото функционират 4 възрастови групи в специално построени къщички и кухненски блок в Горни Лозен. През учебната 1979/1980г. се откриват и 2 възрастови групи във филиал Долни Лозен. Така функционира зели 30 години.През месец декември 2007г. се проведе юбилеен концерт за 30-годишнината на детската градина под надслов „С песни, радост и игри времето за нас лети с въртележка от мечти”.

cloudsbkgclouds clouds3clouds4

 

 

М ечти

Е динство

Ч естност

О бич

 

П озитивност

У спех

Х уманност

Учителки:
г-жа Д. Тонева

г-жа И. Бонева

 

С внимание и обич грижим се за Вашите деца.
Усмивки греят в техните лица.
Играем, учим, пееме, творим и се веселим.
Стремим се всеки ден да почва и завършва с емоционална удовлетвореност от постигнатите резултати.

ПРАВИЛАТА НА НАШАТА ГРУПА

Ние сме приятели добри, в учение и в игри. 
Помагаме на всеки, който има нужда.
Не обиждаме другарче, делим болка чужда. Пазим и подреждаме играчките и куклите красиви, игрите ни с тях са толкова любими. 

Думичките вълшебни много знаем, когато трябва да ги кажем не се маем. 
"Добро утро" и "Довиждане","Благодаря" и "Извинявай" - щом е нужно ги употребявай. Растем ние здрави и щастливи в този дом чудесен. Ще станем умни, работливи, в училище ще влезем с песен.
Тези правила тъй лесни, правят дните ни чудесни.

 Информация за организиране на  учебния ден при целодневна организация в учебно време от 17.09.2018г. до 31.05.2019г. 

Информация за организиране на учебния ден при целодневна организация в неучебно време от 01.06.19г. до 14.09.19г.


 

Седмичен хорариум по наредба №5 на МОН за учебното време

17.09-31.05

  Образователно направление Първа възрастова група 3-4 години Втора възрастова група 4-5 години
1 Български език и литература 1 2
2 Математика 1 1
3 Околен свят 1 2
4 Изобразително изкуство 2 2
5 Музика 2 2
6 Конструиране и технологии 1 1
7 Физическа култура 3 3
  Общо 11 13
         

Организация на учебният ден в учебно време

от 17.09.2018г. до 31.05.2019г.

Основни и допълнотелни форми на педагогическо взаимодействие: ВРЕМЕ:
1 Прием на децата в дежурна група 7.00-7.30ч.
2 Прием на децата в групата, дейност по избор или такава организирана от учителя 7.30-8.10 ч.
3 Гимнастика и подготовка за закуска 8.10-8.30 ч.
4 Закуска 8.30-9.00 ч.
5 Педагогически ситуации 9.00-10.00 ч.
6 Подкрепителна закуска 10.00-10.20 ч.
7 Допълнителни форми, дейности по избор, дейности организирани от детския учител 10.20-12.00 ч.
8 Обяд 12.00-12.45 ч.
9 Подготовка за сън и сън 12.45-15.20 ч.
10 Подкрепителна закуска 15.20-15.50 ч.
11 Педагогическа ситуация 15.50-16.10 ч.
12 Дейности по избор на децата, игри организирани от учителя 16.10-18.00 ч.
13 Предаване на децата в дежурна група, игри и дейности по избор на децата 18.00-19.00 ч.

Утвърждавам:

Директор ДГ 97 „Изгрев”

                     / С. Банова/


Организация на учебният ден в неучебно време

от 01.06.2019г. до 14.09.2019г.

Основни и допълнотелни форми на педагогическо взаимодействие: ВРЕМЕ:
1 Прием на децата в дежурна група 7.00-7.30ч.
2 Прием на децата в групата, дейност по избор или такава организирана от учителя 7.30-8.10 ч.
3 Гимнастика и подготовка за закуска 8.10-8.30 ч.
4 Закуска 8.30-9.00 ч.
5 Игри 9.00-10.00 ч.
6 Подкрепителна закуска 10.00-10.20 ч.
7 Допълнителни форми, дейности по избор, дейности организирани от детския учител 10.20-12.00 ч.
8 Обяд 12.00-12.45 ч.
9 Подготовка за сън и сън 12.45-15.00 ч.
10 Подкрепителна закуска 15.00-15.30 ч.
11 Игри 15.30-16.30ч.
12 Дейности по избор на децата, игри организирани от учителя 16.30-18.00ч.
13 Предаване на децата в дежурна група, игри и дейности по избор на децата 18.00-19.00 ч.

Утвърждавам:

Директор ДГ 97 „Изгрев”

                     / С. Банова/

 

 

 

pouh

 

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet

comtechsys

Search