Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина има дългогодишна история. Открита е като ЦДГ №80 на 01.09.1977г. В началото функционират 4 възрастови групи в специално построени къщички и кухненски блок в Горни Лозен. През учебната 1979/1980г. се откриват и 2 възрастови групи във филиал Долни Лозен. Така функционира зели 30 години.През месец декември 2007г. се проведе юбилеен концерт за 30-годишнината на детската градина под надслов „С песни, радост и игри времето за нас лети с въртележка от мечти”.

cloudsbkgclouds clouds3clouds4

 

Девиз: „Ние сме смели, към успеха сме поели. Волно, весело живеем, знаем, можем и умеем!”

Децата могат да се развият пълноценно, когато са обгърнати с грижи, обич, доверие и уважение. За нас – Г-жа М. Стойчева и г-жа С. Иванова е важно да запазим индивидуалността на децата, да посеем малките семенца на доброто, да им помогнем да мечтаят и да следват мечтите си.

Децата имат право да се развиват в един по-добър свят, да го опознаят и обикнат. Затова ние трябва да положим усилия. Децата имат различни идеи, виждания и възприятия за света около тях. Те могат да променят света, като го направят по-чист и пълен с усмивки. Децата със своята невинност пречистват света и засаждат доброта у хората. Ако се учим от тях и техните виждания за света, бихме сътворили една планета – красива, пъстра и наситена с положителни емоции. Заради нашите деца си заслужава да работим упорито, умно - със сърце, заедно – цялата държава и ние отделните личности.


Има думички вълшебни, страшно важни и потребни. 
Чудни думички -без тях често ставаме за смях 
и дори не предполагаме колко много се излагаме!


ПРАВИЛА НА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „ПЕПЕЛЯШКА“


1. Всяко дете знае и използва чудните вълшебни думички благодаря, заповядай, моля, ако обичаш, извинявай;
2.Децата в групата са най-добри приятели и се обичат. Говорят учтиво и любезно.; Поздравяват „Добро утро” или „Добър ден”
3.На учителите, директора, на непознатите хора се говори на „Вие”;
4.Поведението е учтиво и уважително;
5.Говори се тихо и с усмивка;
6.Движението в занималнята е спокойно и внимателно;
7.В играта децата спазват правилата на играта. Иска се съгласие или се отправя покана: /„Може ли, и аз да играя ?”/, /„Моля те, ела да поиграем! ”/
8.Не се употребяват обидни и неприлични думи;
7.Децата може да поискат и да получат помощ от учителя и помощник - възпитателя, когато се затрудняват. /„Моля, помогнете ми да ... ”/;

 

 

Дневен режим

при целодневна организация в неучебно време от 31.05 до 14.09 на четвърта подготвителна група „Пепеляшка”

 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

Часови интервал

Прием на децата и дейност по избор

7.00- 8.10 ч.

Утринна гимнастика и подготовка за закуска

8.10- 8.30ч.

Закуска

8.30- 9.00ч.

Игри ,дейности по избор на децата;дейности организирани от детския учител

9.00 – 10.00ч.

Подкрепителна закуска

10.00 -10.20ч.

Игри ,дейности по избор на децата;дейности организирани от детския учител

10.20-12.00ч.

Обяд

12.00-12.45ч.

Подготовка за сън и сън

12.45-15.00ч.

Тоалет и подвижни игри

15.00 -15.30ч.

Подкрепителна закуска

15.30 -15.50ч.

Дейности по избор на децата;дейности организирани от детския учител;изпращане на децата

15.50 -18.00ч.

От 18.00 - 19:00 дежурна група

cinderella

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet

comtechsys

Search