Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина се помещава в 3 специално проектирани и построени за целта сгради, намиращи се една до друга в Горни Лозен и сграда Долни Лозен, които отговарят на нормативните изисквания за възпитание, обучение и отглеждане на деца от предучилищна възраст. Детската градина разполага с 9 възрастови групи, от които една маломерна яслена група и една маломерна градинска група. Разполага с квалифициран персонал, който палага грижи за образованието, възпитанието и социализацията на деца от 2 до 7- годишна възраст. Ние работим в партньорство с родителите и по начин, който е открит и гарантира най-добрите интереси на детето.

"Детска градина № 97 "Изгрев" обявява конкурс за избор на изпълнители за следните допълнителни образователни дейности - приложно изкуство и английски."

Обява английски език

Обява приложно изкуство


Протокол английски език

Заповед ДОД Английски език

Протокол приложно изкуство

Заповед ДОД Приложно изкуство

 


"Уважаеми родители, информираме Ви, че детската градина ще приема деца на 04.01.2021 г., срещу декларация от родител за липса на контакт на детето със заразно болен."

Декларация

Девиз: „Ние сме смели, към успеха сме поели. Волно, весело живеем, знаем, можем и умеем!”

Децата могат да се развият пълноценно, когато са обгърнати с грижи, обич, доверие и уважение. За нас – Г-жа М. Стойчева и г-жа С. Иванова и помощник възпитател Румяна Кираджийска е важно да запазим индивидуалността на децата, да посеем малките семенца на доброто, да им помогнем да мечтаят и да следват мечтите си.

Децата имат право да се развиват в един по-добър свят, да го опознаят и обикнат. Затова ние трябва да положим усилия. Децата имат различни идеи, виждания и възприятия за света около тях. Те могат да променят света, като го направят по-чист и пълен с усмивки. Децата със своята невинност пречистват света и засаждат доброта у хората. Ако се учим от тях и техните виждания за света, бихме сътворили една планета – красива, пъстра и наситена с положителни емоции. Заради нашите деца си заслужава да работим упорито, умно - със сърце, заедно – цялата държава и ние отделните личности.


Има думички вълшебни, страшно важни и потребни. 
Чудни думички -без тях често ставаме за смях 
и дори не предполагаме колко много се излагаме!


ПРАВИЛА НА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „ПЕПЕЛЯШКА“

СЕДМИМЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ НА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ПЕПЕЛЯШКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Организация на учебния ден на първа група „Пепеляшка“ Учебно време от 16.09.2019 до 31.05.2020г.

Организация на деня в неучебно време от  01.06 до 14.09 на първа група „Пепеляшка”

cinderella

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet
slunce sluncet
slunce sluncet

comtechsys

Search