Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина има дългогодишна история. Открита е като ЦДГ №80 на 01.09.1977г. В началото функционират 4 възрастови групи в специално построени къщички и кухненски блок в Горни Лозен. През учебната 1979/1980г. се откриват и 2 възрастови групи във филиал Долни Лозен. Така функционира зели 30 години.През месец декември 2007г. се проведе юбилеен концерт за 30-годишнината на детската градина под надслов „С песни, радост и игри времето за нас лети с въртележка от мечти”.

cloudsbkgclouds clouds3clouds4

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРА НЕ ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: 
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска Градина №97 - Изгрев"

 

  1. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ (файл PDF)
  2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (файл PDF)
  3. ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА, ПОДПИСАН ОТ УЧАСТНИКА (файл PDF)
  4. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (файл PDF)

 

Файловете са добавени на 14.05.2018 г.


Разяснение - 17052018

файлът е добавен на 17.05.2018 г.


 ПРОТОКОЛ

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet

comtechsys

Search