Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина се помещава в 3 специално проектирани и построени за целта сгради, намиращи се една до друга в Горни Лозен и сграда Долни Лозен, които отговарят на нормативните изисквания за възпитание, обучение и отглеждане на деца от предучилищна възраст. Детската градина разполага с 9 възрастови групи, от които една маломерна яслена група и една маломерна градинска група. Разполага с квалифициран персонал, който палага грижи за образованието, възпитанието и социализацията на деца от 2 до 7- годишна възраст. Ние работим в партньорство с родителите и по начин, който е открит и гарантира най-добрите интереси на детето.

"Детска градина № 97 "Изгрев" обявява конкурс за избор на изпълнители за следните допълнителни образователни дейности - приложно изкуство и английски."

Обява английски език

Обява приложно изкуство


Протокол английски език

Заповед ДОД Английски език

Протокол приложно изкуство

Заповед ДОД Приложно изкуство

 


"Уважаеми родители, информираме Ви, че детската градина ще приема деца на 04.01.2021 г., срещу декларация от родител за липса на контакт на детето със заразно болен."

Декларация

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРА НЕ ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: 
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска Градина №97 - Изгрев"

 

  1. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ (файл PDF)
  2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (файл PDF)
  3. ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА, ПОДПИСАН ОТ УЧАСТНИКА (файл PDF)
  4. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (файл PDF)

 

Файловете са добавени на 14.05.2018 г.


Разяснение - 17052018

файлът е добавен на 17.05.2018 г.


 ПРОТОКОЛ


ПРОТОКОЛ

файлът е добавен на 12.06.2020 г.


ПРОТОКОЛ 

файлът е добавен на 22.06.2020 г.

 

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet
slunce sluncet
slunce sluncet

comtechsys

Search