Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина се помещава в 3 специално проектирани и построени за целта сгради, намиращи се една до друга в Горни Лозен и сграда Долни Лозен, които отговарят на нормативните изисквания за възпитание, обучение и отглеждане на деца от предучилищна възраст. Детската градина разполага с 9 възрастови групи, от които една маломерна яслена група и една маломерна градинска група. Разполага с квалифициран персонал, който палага грижи за образованието, възпитанието и социализацията на деца от 2 до 7- годишна възраст. Ние работим в партньорство с родителите и по начин, който е открит и гарантира най-добрите интереси на детето.

"Детска градина № 97 "Изгрев" обявява конкурс за избор на изпълнители за следните допълнителни образователни дейности - приложно изкуство и английски."

Обява английски език

Обява приложно изкуство


Протокол английски език

Заповед ДОД Английски език

Протокол приложно изкуство

Заповед ДОД Приложно изкуство

 


"Уважаеми родители, информираме Ви, че детската градина ще приема деца на 04.01.2021 г., срещу декларация от родител за липса на контакт на детето със заразно болен."

Декларация

За децата от група „Калинка” се грижат учителки Вероника Гоцевска, Ася Иванова с помощник възпитател Марийка Пулийска

 

В групата е създадена позитивна социална среда спрямо ценностните ориентири на българската и европейската културна традиция, в която децата растат защитени. Изграден е онзи конфорт на общуване, в който оценяваме и удовлетворяваме потребностите на всяко дете в неговото израстване. Тук ви очаква приказно вълшебство, в което ще откриете едно щастливо и чудесно детство. Децата срещат много красота, доброта, искреност и са заобиколени от обич и топлота.

Децата живеят със своите мечти, изпълвайки сърцата с обич, правейки ги мъдреци.


„ Криле да разтворим с трудностите ще се борим!
С вятъра да полетим – мечтите си да осъществим!!!

Наше мото е мисълта на Вл. Леви:
„ Всеки ден на детето да започва с радост и да завършва с мир”

  1. БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ - ЧЕТВЪРТА ГРУПА – 5–6-ГОДИШНИ

  2. СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
  3. Разпределение на педагогическите ситуации по образователни направления
  4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ в УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09. ДО 31.05.
  5. ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ от 31.05. до 14.09.
  6. Правилата на група „Калинка“ при ДГ 97 „Изгрев”
калинка

 

 

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet
slunce sluncet
slunce sluncet

comtechsys

Search