Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина се помещава в 3 специално проектирани и построени за целта сгради, намиращи се една до друга в Горни Лозен и сграда Долни Лозен, които отговарят на нормативните изисквания за възпитание, обучение и отглеждане на деца от предучилищна възраст. Детската градина разполага с 9 възрастови групи, от които една маломерна яслена група и една маломерна градинска група. Разполага с квалифициран персонал, който палага грижи за образованието, възпитанието и социализацията на деца от 2 до 7- годишна възраст. Ние работим в партньорство с родителите и по начин, който е открит и гарантира най-добрите интереси на детето.

"Уважаеми родители, информираме Ви, че детската градина ще приема деца на 04.01.2021 г., срещу декларация от родител за липса на контакт на детето със заразно болен."

Декларация

Екип на яслена група Звездичка:  мед. сестра Станилова, мед. сестра Георгиева, пом. възпитател леля Галя, педагог Соня Петрова 

Деца сме ний щастливи,
с грейнали очички
в нашата градина
наричат ни Звездички!!!

Денят на детето в група „Звездичка”

7.00-8.10   Прием на децата, игри и раздвижване
8.10-8.40   Подготовка за закуска и закуска
8.45-9.15   Тоалет                        
9.15-10.00 Планирани и непланирани ситуации
10.00-11.00

Игри с играчки (по избор на децата)

Игри на открито при възможност

11.00-11.30 Подготовка за обяд
11.30-12.15 Обяд
12.15-13.00 Тоалет и подготовка за сън
13.00-15.30 Сън
15.30-16.00 Събуждане, тоалет
16.00-16.30 Следобедна закуска
16.30-19.00

Разходки навън при възможност

Игри с играчки по избор

Предаване на децата на родителите

 ДВУСЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Природен свят Изобразително изкуство Български език Музика Конструиране и технологии
Физическа култура Музика Физическа култура

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet
slunce sluncet
slunce sluncet

comtechsys

Search