Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина има дългогодишна история. Открита е като ЦДГ №80 на 01.09.1977г. В началото функционират 4 възрастови групи в специално построени къщички и кухненски блок в Горни Лозен. През учебната 1979/1980г. се откриват и 2 възрастови групи във филиал Долни Лозен. Така функционира зели 30 години.През месец декември 2007г. се проведе юбилеен концерт за 30-годишнината на детската градина под надслов „С песни, радост и игри времето за нас лети с въртележка от мечти”.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
Запознаваме Ви с писмо на доц. д-р Ангел Кунчев, относно указанията за посещение на детска градина и ясла на новоприети деца и деца, възобновяващи посещението си.

ВИЖ ПИСМОТО

 

" Уважаеми родители, моля да се запознаете с Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детски ясли след възстановяване на приема на деца"


ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА, НАБОР 2018Г.,
ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА  ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
ОТ 08:30ч. ДО 12:00ч.
И ОТ 13:30ч. ДО 15:30ч.

Забележка: МОЛЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИОЛОГИЧНИТЕ МЕРКИ – СПАЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИЯ ОТ 2м. И НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНА МАСКА!


Информираме Ви, че детската градина ще работи с деца в централна сграда и кръгъл модул Горни Лозен и сграда Долни Лозен.
Децата ще се приемат от 7:00 до 8:10 ч. при стриктно спазване на санитарно - хигиенните изисквания. 

От Вас се изисква:
1. При първоначален прием на детето да представите попълнена декларация за информирано съгласие.
2. Раницата на детето ще се взима ежедневно за контрол и дезинфекция. Освен дрехите за преобличане, трябва да има торбички за обувки/пантофи. Допуска се носенето на флумастери/моливи, които са само за индивидуална употреба на детето. НЕ СЕ ДОПУСКА НОСЕНЕТО НА ИГРАЧКИ И КНИЖКИ!
3. Родителите са длъжни при приемане и изпращане на децата да спазват дистанция от 2 м. и да напускат района на ДГ по възможно най-бързия начин.
4. НЕ СЕ ДОПУСКА ВЛИЗАНЕТО НА РОДИТЕЛИ В СГРАДАТА НА ДГ.


Екип на яслена група Звездичка: мед. сестра Георгиева, мед. сестра Спасикова, пом. възпитател леля Галя. 

Деца сме ний щастливи,
с грейнали очички
в нашата градина
наричат ни Звездички!!!

Денят на детето в група „Звездичка”

7.00-8.10   Прием на децата, игри и раздвижване
8.10-8.40   Подготовка за закуска и закуска
8.45-9.15   Тоалет                        
9.15-10.00 Планирани и непланирани ситуации
10.00-11.00

Игри с играчки (по избор на децата)

Игри на открито при възможност

11.00-11.30 Подготовка за обяд
11.30-12.15 Обяд
12.15-13.00 Тоалет и подготовка за сън
13.00-15.30 Сън
15.30-16.00 Събуждане, тоалет
16.00-16.30 Следобедна закуска
16.30-19.00

Разходки навън при възможност

Игри с играчки по избор

Предаване на децата на родителите

 ДВУСЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Природен свят Изобразително изкуство Български език Музика Конструиране и технологии
Физическа култура Музика Физическа култура

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet
slunce sluncet
slunce sluncet

comtechsys

Search