Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина има дългогодишна история. Открита е като ЦДГ №80 на 01.09.1977г. В началото функционират 4 възрастови групи в специално построени къщички и кухненски блок в Горни Лозен. През учебната 1979/1980г. се откриват и 2 възрастови групи във филиал Долни Лозен. Така функционира зели 30 години.През месец декември 2007г. се проведе юбилеен концерт за 30-годишнината на детската градина под надслов „С песни, радост и игри времето за нас лети с въртележка от мечти”.

ОБЯВА за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в детска градни 97 - ИЗГРЕВ

ВИЖТЕ ЦЯЛАТА ОБЯВА ТУК

"Кръгла маса с родители на тема: ,,Интервенция и превенция на насилие и тормоз‘‘

Викторина "Аз обичам България"

Скъпи родители,
На 20.03.2019г. от 17.00ч. в група „Ариел” ще се проведе викторина „Аз обичам България”
Заповядайте да се забавлявате с нас!

123

Родителски срещи

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че ще се проведат родителски срещи на отделните групи, както следва:

 • 12.2019г. от 16:45ч. – яслена гр. „Бамби“
                  от 17:15ч. – II-ра гр. „Мечо Пух“
                 от 17:30ч. – IV-та гр. „Ариел“
 • 12.2019г. от 17:00ч. –I-ва гр. „Снежанка“
                  от 17:15ч. – II-ра гр. „Калинка“
 • 20.02.2019г. от 17:00ч. –III-та гр. „Слънце“
                       от 17:15ч. – IV-та гр. „Пепеляшка“

Публикуване на електронните страници на задължителна информация за услугите предоставяни от образователните институции

Рег. № РУО1-1642/ 21.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, следва в срок до 29 януари да публикувате задължителната информация на електронните страници на поверените Ви институции.

Приложено Ви изпращам:

 1. Обобщена информация за мерките, включени в  Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“,
 2. Информация по предоставянето на услугите и
 3. Образци на заявления по предоставянето на услугите.

Моля преди публикуването на образците на заявления да попълните рубриката „До директора на …“ с името на поверената Ви институция. В описанията на предоставяните услуги следва да конкретизирате и попълните електронния адрес и служебните телефони за контакт, както и възможността услугата да се предоставя по електронен път при наличие на такава възможност.

Приложения:

 1. Обобщена информация за по Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“.
 2. Информация и образци на заявления по предоставянето на услугите.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


Файл 1 
Файл 2

 

 

 

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet
slunce sluncet
slunce sluncet

comtechsys

Search