Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина се помещава в 3 специално проектирани и построени за целта сгради, намиращи се една до друга в Горни Лозен и сграда Долни Лозен, които отговарят на нормативните изисквания за възпитание, обучение и отглеждане на деца от предучилищна възраст. Детската градина разполага с 9 възрастови групи, от които една маломерна яслена група и една маломерна градинска група. Разполага с квалифициран персонал, който палага грижи за образованието, възпитанието и социализацията на деца от 2 до 7- годишна възраст. Ние работим в партньорство с родителите и по начин, който е открит и гарантира най-добрите интереси на детето.

"Детска градина № 97 "Изгрев" обявява конкурс за избор на изпълнители за следните допълнителни образователни дейности - приложно изкуство и английски."

Обява английски език

Обява приложно изкуство


Протокол английски език

Заповед ДОД Английски език

Протокол приложно изкуство

Заповед ДОД Приложно изкуство

 


"Уважаеми родители, информираме Ви, че детската градина ще приема деца на 04.01.2021 г., срещу декларация от родител за липса на контакт на детето със заразно болен."

Декларация

ЕТИЧЕН КОДЕКС ДГ 97
МЕРКИ КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 2019
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ 2020 - 2021
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ДГ 97
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
ПЛАН ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ 97 - 2020-2021
УЧЕБЕН ПЛАН
ДНЕВЕН РЕЖИМ 2020
 Актуализация на план
 WordЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ДЕТЕ
 WordЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ДЕТЕ - 1-ВИ КЛАС
 WordЗАЯВЛЕНИЕ ДОМАШНИ ПРИЧИНИ
WordЗАЯВЛЕНИЕ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
WordЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
WordЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИЯ ЗА ТАКСА
WordЗАЯВЛЕНИЕ ПО ДОМАШНИ ПРИЧИНИ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИТЕ В ДГ 97 ИЗГРЕВ
БЮДЖЕТ 2019
WordИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
БЮДЖЕТ 2020
ОТЧЕТ - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ
ОТЧЕТ - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ
ОТЧЕТ - ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ
ОТЧЕТ - ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ
БЮДЖЕТ 2021
Отчет на бюджет 2021 - първо тримесечие
Отчет на бюджет 2021г. - второ тримесечие
 
 
 

График на дежурни групи за времето от 7:00 ч. до 7:30 ч. от 18:00 ч. до 19:00 ч.

от 1-во до 7-мо число       гр. „Слънце“ 
от 8-мо до 15-то число       гр. „Пепеляшка“
от 16-то до 23-то число      гр. „Снежанка“
от 24-то до 31-во число      гр. „Калинка“

 

 

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet
slunce sluncet
slunce sluncet

comtechsys

Search