Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина има дългогодишна история. Открита е като ЦДГ №80 на 01.09.1977г. В началото функционират 4 възрастови групи в специално построени къщички и кухненски блок в Горни Лозен. През учебната 1979/1980г. се откриват и 2 възрастови групи във филиал Долни Лозен. Така функционира зели 30 години.През месец декември 2007г. се проведе юбилеен концерт за 30-годишнината на детската градина под надслов „С песни, радост и игри времето за нас лети с въртележка от мечти”.

cloudsbkgclouds clouds3clouds4

 

В ДГ №97 „Изгрев“ организираме различни видове допълнителни дейности, чрез избора на които децата развиват своите заложби, интереси, култура и здраво тяло. Допълнителните дейности по интереси са платена форма на обучение, като записването за тях е по желание и избор на родителя, съобразно интересите и възрастта на детето.
Провеждат се съгласно ЗПУО под ръководството на квалифицирани специалисти, избрани чрез конкурс, съгласно Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности, приети с Решение №135 на СОС от 06.04.2017г., и доказали своите качества и компетентност за работа с деца от предучилищна възраст. Дейностите са:

Детската градина предлага и развлечения и забавления, извън влизащите в дневния режим, съгласно Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от детските градини, училищата или центровете за подкрепа за личностно развитие:

  • Зелена детска градина
  • Ски-училище
  • Скаутско училище
  • Летен лагер на море
  • Еднодневни екскурзии
  • Театрални и куклени представления, клоунади

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet

comtechsys

Search