Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина се помещава в 3 специално проектирани и построени за целта сгради, намиращи се една до друга в Горни Лозен и сграда Долни Лозен, които отговарят на нормативните изисквания за възпитание, обучение и отглеждане на деца от предучилищна възраст. Детската градина разполага с 9 възрастови групи, от които една маломерна яслена група и една маломерна градинска група. Разполага с квалифициран персонал, който палага грижи за образованието, възпитанието и социализацията на деца от 2 до 7- годишна възраст. Ние работим в партньорство с родителите и по начин, който е открит и гарантира най-добрите интереси на детето.

"Детска градина № 97 "Изгрев" обявява конкурс за избор на изпълнители за следните допълнителни образователни дейности - приложно изкуство и английски."

Обява английски език

Обява приложно изкуство


Протокол английски език

Заповед ДОД Английски език

Протокол приложно изкуство

Заповед ДОД Приложно изкуство

 


"Уважаеми родители, информираме Ви, че детската градина ще приема деца на 04.01.2021 г., срещу декларация от родител за липса на контакт на детето със заразно болен."

Декларация

В ДГ №97 „Изгрев“ организираме различни видове допълнителни дейности, чрез избора на които децата развиват своите заложби, интереси, култура и здраво тяло. Допълнителните дейности по интереси са платена форма на обучение, като записването за тях е по желание и избор на родителя, съобразно интересите и възрастта на детето.
Провеждат се съгласно ЗПУО под ръководството на квалифицирани специалисти, избрани чрез конкурс, съгласно Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности, приети с Решение №135 на СОС от 06.04.2017г., и доказали своите качества и компетентност за работа с деца от предучилищна възраст. Дейностите са:

Детската градина предлага и развлечения и забавления, извън влизащите в дневния режим, съгласно Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от детските градини, училищата или центровете за подкрепа за личностно развитие:

  • Зелена детска градина
  • Ски-училище
  • Скаутско училище
  • Летен лагер на море
  • Еднодневни екскурзии
  • Театрални и куклени представления, клоунади

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet
slunce sluncet
slunce sluncet

comtechsys

Search