Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина има дългогодишна история. Открита е като ЦДГ №80 на 01.09.1977г. В началото функционират 4 възрастови групи в специално построени къщички и кухненски блок в Горни Лозен. През учебната 1979/1980г. се откриват и 2 възрастови групи във филиал Долни Лозен. Така функционира зели 30 години.През месец декември 2007г. се проведе юбилеен концерт за 30-годишнината на детската градина под надслов „С песни, радост и игри времето за нас лети с въртележка от мечти”.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
Запознаваме Ви с писмо на доц. д-р Ангел Кунчев, относно указанията за посещение на детска градина и ясла на новоприети деца и деца, възобновяващи посещението си.

ВИЖ ПИСМОТО

 

" Уважаеми родители, моля да се запознаете с Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детски ясли след възстановяване на приема на деца"


ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА, НАБОР 2018Г.,
ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА  ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
ОТ 08:30ч. ДО 12:00ч.
И ОТ 13:30ч. ДО 15:30ч.

Забележка: МОЛЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИОЛОГИЧНИТЕ МЕРКИ – СПАЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИЯ ОТ 2м. И НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНА МАСКА!


Информираме Ви, че детската градина ще работи с деца в централна сграда и кръгъл модул Горни Лозен и сграда Долни Лозен.
Децата ще се приемат от 7:00 до 8:10 ч. при стриктно спазване на санитарно - хигиенните изисквания. 

От Вас се изисква:
1. При първоначален прием на детето да представите попълнена декларация за информирано съгласие.
2. Раницата на детето ще се взима ежедневно за контрол и дезинфекция. Освен дрехите за преобличане, трябва да има торбички за обувки/пантофи. Допуска се носенето на флумастери/моливи, които са само за индивидуална употреба на детето. НЕ СЕ ДОПУСКА НОСЕНЕТО НА ИГРАЧКИ И КНИЖКИ!
3. Родителите са длъжни при приемане и изпращане на децата да спазват дистанция от 2 м. и да напускат района на ДГ по възможно най-бързия начин.
4. НЕ СЕ ДОПУСКА ВЛИЗАНЕТО НА РОДИТЕЛИ В СГРАДАТА НА ДГ.


Екип: г-жа Милешка, г-жа Петрова.

„Ний сме група Детелина
първа А в детската градина.
Слънчеви, добри деца
мислим само за игра.
Ний сме умни и сме сладки.
Ний сме пълни със загадки.”

Правила на първа „а“ група „Детелина“

1. Идвайки в детската градина, поздравяваме с „Добро утро“!
2. Докато играем, пазим играчките си!
3. След игра, подреждаме играчките, с които сме си играли!
4. Не се караме, не викаме и не удряме другарчетата си!
5. Ако някой ни обиди, му напомняме да се извини!
6. Докато се храним, пазим тишина.
7. Когато си тръгваме от детската градина, казваме „Довиждане“!


Целодневна организация на дейностите в учебно време

Организация на учебния ден на първа „а“ група   „Детелина“

СЕДМИМЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на педагогическите ситуации НА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „Детелина“

 

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet
slunce sluncet
slunce sluncet

comtechsys

Search