Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина се помещава в 3 специално проектирани и построени за целта сгради, намиращи се една до друга в Горни Лозен и сграда Долни Лозен, които отговарят на нормативните изисквания за възпитание, обучение и отглеждане на деца от предучилищна възраст. Детската градина разполага с 9 възрастови групи, от които една маломерна яслена група и една маломерна градинска група. Разполага с квалифициран персонал, който палага грижи за образованието, възпитанието и социализацията на деца от 2 до 7- годишна възраст. Ние работим в партньорство с родителите и по начин, който е открит и гарантира най-добрите интереси на детето.

"Уважаеми родители, информираме Ви, че детската градина ще приема деца на 04.01.2021 г., срещу декларация от родител за липса на контакт на детето със заразно болен."

Декларация

Екип: учителки: Анелия Кираджийска и Здравка Харизанова, помощник възпитател Мартина Стоянова

„Ний сме група Детелина
първа А в детската градина.
Слънчеви, добри деца
мислим само за игра.
Ний сме умни и сме сладки.
Ний сме пълни със загадки.”

Правила на първа „а“ група „Детелина“

1. Идвайки в детската градина, поздравяваме с „Добро утро“!
2. Докато играем, пазим играчките си!
3. След игра, подреждаме играчките, с които сме си играли!
4. Не се караме, не викаме и не удряме другарчетата си!
5. Ако някой ни обиди, му напомняме да се извини!
6. Докато се храним, пазим тишина.
7. Когато си тръгваме от детската градина, казваме „Довиждане“!


Целодневна организация на дейностите в учебно време

Организация на учебния ден на първа „а“ група   „Детелина“

СЕДМИМЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на педагогическите ситуации НА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „Детелина“

 

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet
slunce sluncet
slunce sluncet

comtechsys

Search