Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина има дългогодишна история. Открита е като ЦДГ №80 на 01.09.1977г. В началото функционират 4 възрастови групи в специално построени къщички и кухненски блок в Горни Лозен. През учебната 1979/1980г. се откриват и 2 възрастови групи във филиал Долни Лозен. Така функционира зели 30 години.През месец декември 2007г. се проведе юбилеен концерт за 30-годишнината на детската градина под надслов „С песни, радост и игри времето за нас лети с въртележка от мечти”.

cloudsbkgclouds clouds3clouds4

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  „ Слънце „ 

За децата от трета група „Слънце” се грижат всеотдайно и неуморно:

  • г-жа К. Пашеева
  • г-жа С. Захариева

Като първа важна задача за всички възрастни, които работим в първа група е да приучим детето от най-ранна възраст за създаване на здравно-хигиенни навици у децата.

ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ НАВИЦИ
да се измиват ръцете с топла вода и миещ препарат преди всяко хранене;
да не се хранят много бързо, добре да сдъвкват храната и да не държат продължително време хапката в устата си;

НАВИЦИ ЗА КУЛТУРНО ХРАНЕНЕ
правилно да седят на стола, изправено да държат тялото си по време на храна и да не се ритат под масата;
правилно да си служат с лъжицата и да не се хранят с ръце;
да не говорят по време на хранене, да пазят тишина като се хранят със затворена уста, без да мляскат;
да се хранят чисто беза да капят на покривката и дрехите си

За стимулиране на апетита и изграждането на навици при хранене важнно значение има интериорът в групата. Подходящите чисти покривки с хубава щампа на масичките, това как ще бъдат подредени приборите, начинът на сервиране и отсервиране – всичко това приучава детето от най-ранна възраст към чисто хранене. 

Правила на група „Слънце“

1. С „Добро утро“, не се страхувай – влизай смело, пантофите обувай!
2. Поздрав мил, приветлив подарявай на деца, учители, директор!
3. Порастваш бързо, добре помни и своите неща в гардеробчето прибери!
4. Всеки знае – тука се играе, само не забравяй, че играчките красиви са и много чупливи. Пазим и прибираме прилежно играчките любими.
5. Слушаме своите госпожи, за да стане по – добри!
6. Ако са те обидили,не крещи! Напомни на другарчето ти да се извини! Използвайте вълшебните думички! Благодаря! Моля! Извинявай!
7. Думички вълшебни много знаем. Когато трябва да ги кажем, не се маем. „Добро утро” и „ Довиждане” „Благодаря” и „ Извинявай” - щом е нужно ги употребявай!
8. Ако някой е в беда, тичаме на помощ веднага. Рещаваме проблема с госпожата, виновният се извинява за белята и поправя си щетата!
9. Говорим тихо, защото е приятно.
10. Когато излизаме от групата се обаждаме на госпожата!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ                                  ОТ 15.09. ДО 31.05. на ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „СЛЪНЦЕ“

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие Часови интервал
Прием на децата в дежурна група 7:00 – 7:30 ч.
Прием на децата в групата, дейности по избор 7:30 – 8:10 ч.
Утринно раздвижване 8:10 – 8:20 ч.
Закуска 8:30 – 9:00 ч.
Педагогически ситуации 9:00 – 10:00ч.
Подкрепителна закуска 10:00 – 10:15 ч.
Дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител 10:15 – 12:00 ч.
Обяд 12:00 – 13:00 ч.
Следобеден сън 13:00 – 15:00 ч.
Подкрепителна закуска 15:00 – 15:40 ч.
Педагогически ситуации 15:40 – 16:00 ч.
Дейности по избор на децата, игри, организирани от учителя 16:00 – 18:00 ч.
Предаване на децата в дежурна група, игри и дейности по избор на децата 18:00 – 19:00 ч.

 

 Седмично разпределение на педагогическите ситуации за трета възрастова група "Слънце" за учебната 2018/2018 година

 

 

groupsun

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet

comtechsys

Search