Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина се помещава в 3 специално проектирани и построени за целта сгради, намиращи се една до друга в Горни Лозен и сграда Долни Лозен, които отговарят на нормативните изисквания за възпитание, обучение и отглеждане на деца от предучилищна възраст. Детската градина разполага с 9 възрастови групи, от които една маломерна яслена група и една маломерна градинска група. Разполага с квалифициран персонал, който палага грижи за образованието, възпитанието и социализацията на деца от 2 до 7- годишна възраст. Ние работим в партньорство с родителите и по начин, който е открит и гарантира най-добрите интереси на детето.

"Детска градина № 97 "Изгрев" обявява конкурс за избор на изпълнители за следните допълнителни образователни дейности - приложно изкуство и английски."

Обява английски език

Обява приложно изкуство


Протокол английски език

Заповед ДОД Английски език

Протокол приложно изкуство

Заповед ДОД Приложно изкуство

 


"Уважаеми родители, информираме Ви, че детската градина ще приема деца на 04.01.2021 г., срещу декларация от родител за липса на контакт на детето със заразно болен."

Декларация

Девизът на децата в група „Ариел” е „Знаем, можем, ще успеем”.

Малки рибки сме сега, ний опознаваме света.
Знаем, можем, ще успеем – светла доброта ще разпилеем!

А ктивност

Р адост

И скреност

Е етика

Л юбов

Малката Русалка живее в морските дълбини с баща си, морски крал, баба си и петте си сестри.
Един ден Русалката спасява принца, паднал зад борда на кораба при една една страхотна буря. Тя разпитва баба си за хората и научава, че за разлика от русалките хората живеят по-кратко, но имат безсмъртна душа. Единствения начин русалка да получи човешка душа, е ако някои човек я обикне и й обещае вярност. Копнежът на русалката към любовта и безсмъртната човешка душа я отвежда при морската магьосница...

Ние екипът на група „Ариел” –Евелина Симеонова, Борислава Добриянова с помощник възпитател Розалия Илиева носим в сърцата си искрена обич към нашите весели рибки, обич която осмисля нашия живот, прави ни истински щастливи и която се отразява в чистите детски очички.

 За нас всяко дете е една малка вселена, в която се крият различна душевност, способност и качества и много мечти. Ние се стараем да опознаем всяка малка вселена и да помогнем на нашите деца да преоткрият света и следват мечтите си.

 

 ПРАВИЛА НА ГРУПА „АРИЕЛ”

  1. Весели, засмени, пъргави, добри – влизаме в групата за много игри.
  2. На врата не забравяме с „Добро утро“ да поздравим лели, госпожи, сестри!
  3. С играчките играем, без да спорим, а после прилежно на места ги редим!
  4. „Моля“, „Благодаря“, „Извинявай“, „Ако обичаш“, „Заповядай“ вълшебни думи добри, който използваме в ситуации и в игри.
  5. В занятията слушаме внимателно и учим всичко старателно!
  6. Да уважаваме е нещо ново, даже чуждо, но с учителките мили на уважение се учим към деца и възрастни.

 

 

ДНЕВЕН  РЕЖИМ При целодневна организация в неучебно време от 31.05 до 14.09 на ВТОРА ГРУПА  „ Ариел „ 

    

 

ariel

 

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet
slunce sluncet
slunce sluncet

comtechsys

Search