Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина се помещава в 3 специално проектирани и построени за целта сгради, намиращи се една до друга в Горни Лозен и сграда Долни Лозен, които отговарят на нормативните изисквания за възпитание, обучение и отглеждане на деца от предучилищна възраст. Детската градина разполага с 9 възрастови групи, от които една маломерна яслена група и една маломерна градинска група. Разполага с квалифициран персонал, който палага грижи за образованието, възпитанието и социализацията на деца от 2 до 7- годишна възраст. Ние работим в партньорство с родителите и по начин, който е открит и гарантира най-добрите интереси на детето.

"Детска градина № 97 "Изгрев" обявява конкурс за избор на изпълнители за следните допълнителни образователни дейности - приложно изкуство и английски."

Обява английски език

Обява приложно изкуство


Протокол английски език

Заповед ДОД Английски език

Протокол приложно изкуство

Заповед ДОД Приложно изкуство

 


"Уважаеми родители, информираме Ви, че детската градина ще приема деца на 04.01.2021 г., срещу декларация от родител за липса на контакт на детето със заразно болен."

Декларация

 

Б ъдеще

А мбиция

М ечти

Б лагодарност

И стина

Къде се расте най-добре – 
разбира се в 97 ДГ.
Защото тук имаме приятели добри,
а за нас се грижат лелки и сестри.
И най-важното игрите са сладки,
а часовете толкова кратки.
Освен това имаме режим,
за да знаем кога да се храним,
кога да заспим, да играем, 
и да се веселим!

  

Целта на екипа на яслена група „Бамби” - мед. сестри Недялкова и Костадинова, както и на леля Лили и леля Бубkа – пом. възпитателки, педагог Соня Петровае да се помогне на детето:

  • Да приучи детето да се самообслужва.
  • Да уважава родителите си и тези, които го обичат и се грижат за него.
  • Да бъде благодарно и да се учи да дава, не само да получава.
  • Да обича природата, семейството, традциите.
  • Да се чувства и да бъде здраво, свободно, жизнерадостно, организирано и трудолюбиво.

Дечица сме прекрасни, засмени и добри с всички си играем без кавги и борби.
Дрехите събличаме без много да се маем – чорапи, потник, гащи на кого са? Няма да се питаме, прилежно ги подреждаме и вече знаем моите са тук, а твоите са там.
Да слушаме много не обичаме, но щом сестрите приказки четат няма нищо по – прекрасно да ги слушаме, че с приказките става по – красив денят.
С играчките от вкъщи – до втрата. Мамо, куклата ми да завиеш. Татко, камиончето в гаража прибери. В групата прекрасна има толкова игри – кукли, камиончета, коли.

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ДВУСЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

 

bambis

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet
slunce sluncet
slunce sluncet

comtechsys

Search