Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина има дългогодишна история. Открита е като ЦДГ №80 на 01.09.1977г. В началото функционират 4 възрастови групи в специално построени къщички и кухненски блок в Горни Лозен. През учебната 1979/1980г. се откриват и 2 възрастови групи във филиал Долни Лозен. Така функционира зели 30 години.През месец декември 2007г. се проведе юбилеен концерт за 30-годишнината на детската градина под надслов „С песни, радост и игри времето за нас лети с въртележка от мечти”.

cloudsbkgclouds clouds3clouds4

 

 

Б ъдеще

А мбиция

М ечти

Б лагодарност

И стина

Къде се расте най-добре – 
разбира се в 97 ДГ.
Защото тук имаме приятели добри,
а за нас се грижат лелки и сестри.
И най-важното игрите са сладки,
а часовете толкова кратки.
Освен това имаме режим,
за да знаем кога да се храним,
кога да заспим, да играем, 
и да се веселим!

  

Целта на екипа на яслена група „Бамби” - мед. сестри Димитрова и Костадинова, както и на леля Галя и леля Бубkа – пом. възпитателки, е да се помогне на детето:

  • Да приучи детето да се самообслужва.
  • Да уважава родителите си и тези, които го обичат и се грижат за него.
  • Да бъде благодарно и да се учи да дава, не само да получава.
  • Да обича природата, семейството, традциите.
  • Да се чувства и да бъде здраво, свободно, жизнерадостно, организирано и трудолюбиво.

Дечица сме прекрасни, засмени и добри с всички си играем без кавги и борби.
Дрехите събличаме без много да се маем – чорапи, потник, гащи на кого са? Няма да се питаме, прилежно ги подреждаме и вече знаем моите са тук, а твоите са там.
Да слушаме много не обичаме, но щом сестрите приказки четат няма нищо по – прекрасно да ги слушаме, че с приказките става по – красив денят.
С играчките от вкъщи – до втрата. Мамо, куклата ми да завиеш. Татко, камиончето в гаража прибери. В групата прекрасна има толкова игри – кукли, камиончета, коли.

Информация при целодневна организация в неучебно време от 2019 г.
7.00-8.10 Прием на децата, игри и раздвижване
8.10-8.50 Гимнастика, подготовка за закуска и закуска
8.50-9.10 Тоалет
9.10-11.00 Игри с играчки (по избор на децата),
Игри на открито при възможност,
Раздвижване, свободно време
11.00-11.30 Подготовка за обяд
11.30-12.15 Обяд
12.15-13.00 Тоалет и подготовка за сън
13.00-15.30 Сън
15.30-16.00 Събуждане, тоалет
16.00-16.30 Подкрепителна закуска
16.30-17.00 Разходки навън при възможност
Игри с играчки по избор
17.00 -18.00 Изпращане на децата
18.00 – 19.00 Изпращане на децата от дежурна група
Забележка:Закалителните процедури през летния сезон са от 10.00 до 11.00 часа

 

 

bambis

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet

comtechsys

Search