Детска градина 97 "ИЗГРЕВ"

Детската градина има дългогодишна история. Открита е като ЦДГ №80 на 01.09.1977г. В началото функционират 4 възрастови групи в специално построени къщички и кухненски блок в Горни Лозен. През учебната 1979/1980г. се откриват и 2 възрастови групи във филиал Долни Лозен. Така функционира зели 30 години.През месец декември 2007г. се проведе юбилеен концерт за 30-годишнината на детската градина под надслов „С песни, радост и игри времето за нас лети с въртележка от мечти”.

cloudsbkgclouds clouds3clouds4

 

СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

За поредна година ДГ №97 "Изгрев" се включва в инициативата от Национална седмица на четенето 2019г. Очакваме Ви!

седмица на четенето

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019-2020 год. съгласно Постановление №32/22.02.2019 г. и Постановление №38/01.03.2019 г., за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения- Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Вижте цялото обявление

В периода 2007-2010 година се построиха три нови модула, отговарящи на изискванията на Наредба №3 от 05.02.2007г. на Министерство на здравеопазването за здравните изисквания към детските градини:- на 17.09.2007г. тържествено бе открита централната сграда в Горни Лозен от зам.кмета на СО Йорданка Фандъкова, ст.ескперта от Дирекция „образование” Лора Заркова, кмета на район Панчарево Станислав Благоев и кмета на с. Лозен Добринка Димитрова.

Сградата е за две възрастови групи. Основна цел на детското заведение е да отговорим на новото време с професионална подготовка на учителите, осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата чрез организиране на позитивна, творческа среда и прилагане на иновативни технологии.

През тези 35 години детската градина запази своя новаторски дух. но и съхрани фолклорните традиции и обичаи на село Лозен

gallerytitle

grupi

 

pinokio lb text
bambi bambit
pepelyashka pepelyashka
snekanka snejankat
puh puht
ariel arielt
slunce sluncet

ПСИХОЛОГ

В Детска градина №97 ,,Изгрев’’ е назначен психолог. Диляна Илиева, работи индивидуално и групово с децата, с цел осигуряване на психологическа помощ. Периода 3-7г. възраст е време за формиране на ценностите, нагласите, характера и навиците на децата; тяхната социална, когнитивна и емоционална интелигетност и особено наболелия проблем – грижата за психичното здраве на децата още в ранна детска възраст.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

От 8.00ч. до 9.00ч.

Работа в групи;

От 9.00ч. до 11.00ч. Работа с деца;

Работа с учители по групи;

От 8.00ч. до 9.00ч. Работа в групи;

От 9.00ч. до 12.00ч. Работа с деца;

От 12ч. до 15.00ч.

Работа с учители по групи;

Водене на документация;

Събрания;

От 8.00ч. до 9.00ч. Работа в групи;

От 9.00ч. до 11.00ч. Работа с деца;

Работа с учители по групи;

От 15.00-16.00ч.

Консултация с родители-Приемно време;

От 9.00ч. до 11.00ч.

Работа в групи;

Работа с деца;

Работа с учители по групи;

 

Забележка: Всеки четвъртък психолога работи само с деца в сграда Долни Лозен.

comtechsys

Search